Starogradske pesme

1,100.00 рсд

Uživajte u tekstualnim zapisima i muzičkim numerama

BOLUJEM JA     TAMBURAŠKI ORKESTAR IZ BEOČINA I PETAR GOJKOVIĆ

KAD SE SETIM   VOKALNI TRIO – PARIS – BALKAN OMNIBUS-NOELA RAJNA,PETAR GOJKOVIĆ,BANE ZDRAVKOVIĆ

DIKO MOJA,SLATKA NEVERO – ANSAMBL KAKO KO-SOLISTA PETAR GOJKOVIĆ

PESME KOJE VEČNO ŽIVE

TIHO NOĆI – ANSAMBL KAKO KO

OČI ČORNIJE – SOLO VOKAL PETAR GOJKOVIĆ , GITARA DRAŠKO , BAS SLAVIŠA PAVLOVIĆ STENLI

ADIO MARE – ANSAMBL SVILEN KONAC I PETAR GOJKOVIĆ

SOMBORSKE RUŽE – INSTRUMENTAL LIDIJA GOJKOVIĆ I PETAR GOJKOVIĆ-LIVE IBICA

ČAMAC NA TISI       –  INSTRUMENTAL LIDIJA GOJKOVIĆ I PETAR GOJKOVIĆ-LIVE IBICA

KAFANSKE PESME KROZ VEKOVE

ZAPEVALA SOJKA PTICA – ANSAMBL KAKO KO

JEDNU ČAŠU DRŽIM U RUCI – ANSAMBL KAKO KO – SOLISTA SLOBODAN SLEPČEVIĆ

ŠTO SE BORE MISLI MOJE – ANSAMBL KAKO KO

KAD IMAŠ DRUGA – ANSAMBL KAKO KO – SOLISTA PETAR GOJKOVIĆ

Category

Ova zbirka pesama nastala je pre više od trideset godina strpljivim radom mladih entuzijasta. Svaka od ovih pesama ima svoje muzičko izvođenje i samo ako se čita uz njihovu muziku može se imati puni doživljaj njenog pravog značenja. Mnoge pesme su veoma poznate i čitajući ih kroz misli nam prolazi njena muzika. I na ovaj način mogu se ove pesme doživeti na pravi način.
Ambicija priređivača bila je da sačuva od zaborava divna nadahnuća mnogih generacija koje su u pesmama iskazivale svoja osećanja i koje su uživale u njihvom čitanju i slušanju. To što se zbikra pojavljuje ponovo posle trideset godina, upravo pokazuje da zaborav ne može uništiti ove pesme.
Prva zbirka ovim pesama izdata je 1978. godine u tiražu od pet primeraka. Kucana je na običnoj pisaćoj mašini u pet primeraka i nakon toga ukoričena kod knjigovezca. Četvriti i peti primerak knjige dosta se slabo video, ali su oba ta primerka svakako poslužila nameravanoj svrsi. Sakupljači ove zbirke imali su za cilj da uživaju u čitanju ovih pesama, ali i da učestvuju u njihovom muzičkom izvođenju. Trudili su se da naprave takvu zbirku po kojoj neće postojati pesma koja se zasvira u nekom društvu, a da se ne može naći u toj knjizi. Naravno da ova ambicija nije ostvarena, ali je pokušaj bio dobar. Ipak je knjiga u većini slučajeva opravdala svoje postojanje, a najveći broj čitalaca i slušlaca nije ni primetio taj nedostatak, niti je on u najvećem broju slučajeva i bio nedostatak.
Po nekim procenama, najmanje je hiljadu ljudi čitalo i na drugi način koristilo ovo prvo skromno izdanje zbirke od pet primeraka. To nam je dalo snage i volje da zbirku ponovo objavimo u savremenoj i profesionalnoj opremi. Time imamo ambicija da bar sto hiljada ljudi koristi ovu zbirku. Zato čitaocima preporučujemo da knjigu ustupaju svojim prijateljima i podele sa njima uživanja koja ova zbirka pruža.
Želja priređivača je da neke nove generacije ponove istoriju ove knjige. Smatramo da ona ima trajnu vrednost i da može doprineti razvoju novih ideja. Takođe mislimo da može poslužiti i kao dobra građa za neke nove projekte i istraživanja.