Stečajevi i stečajni bilansi

880.00 рсд

GLAVA I

1.1.      POJAM I UZROCI STEČAJEVA U PRIVREDI

1.2.      RAZLOZI ZA OTVARANJE STEČAJA

1.3.      KRITERIJUMI ZA OCENU UZROKA ZA UVOĐENJE STEČAJEVA

1.4.      PRAVNI KARAKTER VLASNIČKOG KAPITALA U PRIVREDNOM DRUŠTVU NAD KOJIM SE OTVARA STEČAJ

1.5.      PROBLEM PRIZNAVANJA DUGOVA U STEČAJNOM POSTUPKU

1.6.      SUKOB INTERESA U SPROVOĐENJU STEČAJEVA

1.7.      ŠTETE ZBOG OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

1.8.      ŠTETE ZBOG ODUGOVLAČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

1.9.      EKONOMSKI POTENCIJALI REPUBLIKE SRBIJE BLOKIRANI U STEČAJNIM POSTUPCIMA

1.10.    PROBLEMI IZBORA MODELA OKONČANJA STEČAJNOG POSTUPKA

 

GLAVA II – STEČAJNI BILANSI

2.1.      SPECIFIČNOSTI STEČAJNOG BILANSA

2.2.      POČETNI STEČAJNI BILANS

2.3.      MEĐUBILANSI U TOKU VOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA

2.4.      BILANSI U SLUČAJU POZITIVNOG OKONČANJA SPOROVA IZ OSNOVA NAPLATE POTRAŽIVANJA

2.5.      SLUČAJ KADA SE VLASNIK KAPITALA POJAVLJUJE U ULOZI TUŽENOG KAO DUŽNIK

2.6.      SLUČAJ KADA SE VLASNIK KAPITALA POJAVLJUJE U ULOZI TUŽIOCA KAO POVERILAC

2.7.      UTVRĐIVANJE KAPITALA U STEČAJNOM BILANSU

2.8.      FORMIRANJE KAPITALNOG DOBITKA U REALIZACIJI STEČAJNE MASE

2.9.      EKONOMSKI KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE POBOJNIH RADNJI U SPROVOĐENJU STEČAJEVA

2.10.    TROŠKOVI KAMATA U STEČAJNIM POSTUPCIMA

 

GLAVA III – SPECIFIČNI PRAVNI POSLOVI U STEČAJNIM BILANSIMA          

3.1.      NEPRIJAVLJENA POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM BILANSU

3.2.      SPECIFIČNOSTI STEČAJNIH BILANSA U SLUČAJU DA SE POVEĆAVA VREDNOST IMOVINE U BILANSNOJ AKTIVI

3.3.      SPECIFIČNOSTI POČETNOG STEČAJNOG BILANSA U SITUACIJI KADA SE U NJEMU POJAVI GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

3.4.      STATUS STEČAJNIH DUGOVA U POGLEDU DATIH GARANCIJA, ZALOGA I OBEZBEĐENJA

3.5.      SPECIFIČNOSTI POČETNOG STEČAJNOG BILANSA U SITUACIJI KADA SE U NJEMU POJAVE GARANCIJE

3.6.      BILANSIRANJE SPORNE AKTIVE U POČETNOM STEČAJNOM BILANSU

3.7.      BILANSIRANJE NEPRIZNATIH DUGOVA U SPORU

3.8.      ISKAZIVANJE IZLUČNIH PRAVA U POČETNOM STEČAJNOM BILANSU

3.9.      BILANSIRANJE OSTVARENIH IZLUČNIH PRAVA KADA JE VREDNOST ZALOŽENE STVARI U MOMENTU IZVRŠENJA VEĆA OD VISINE DUGA

3.10.    BILANSIRANJE OSTVARENIH IZLUČNIH PRAVA KADA JE VREDNOST STVARI MANJA OD VISINE DUGA

3.11.    ISKAZIVANJE RAZLUČNIH PRAVA U POČETNOM STEČAJNOM BILANSU

 

GLAVA IV – STEČAJEVI I STEČAJNI BILANSI POVEZANIH PREDUZEĆA         

4.1.      PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA OTVARANJE STEČAJA NAD KAPITALNO POVEZANIM DRUŠTVIMA

4.2.      RAZLIKE U VOĐENJU STEČAJNIH POSTUPAKA IZMEĐU KAPITALNO I PERSONALNO POVEZANIH DRUŠTAVA

4.3.      SUPROTNOSTI KONFIRMACIJE O TRŽIŠNOJ VREDNOSTI KAPITALA SA VREDNOŠĆU DISKONTOVANIH NOVČANIH TOKOVA

4.4.      UTICAJ OTVARANJA STEČAJA NAD JEDNIM POVEZANIM DRUŠTVOM NA PRAVNI POLOŽAJ I STATUS OSTALIH DRUŠTAVA

4.5.      UTVRĐIVANJE VREDNOSTI STEČAJNE MASE „PREDUZEĆA MAJKE“ U KONCERNU

4.6.      PROBLEM VREDNOVANJA STEČAJNE MASE PREDUZEĆA MAJKA U SLUČAJU KADA ZAVISNA DRUŠTVA POSEDUJU VLASNIČKE PAPIRE NAD DRUGIM DRUŠTVIMA U KONCERNU 4.7. OTKUPLJENI SOPSTVENI UDELI I AKCIJE KAO IMOVINSKA POZICIJA I NJIHOVO PONIŠTAVANJE U STEČAJU

4.8.      POSTUPANJE SA OTKUPLJENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA I UDELIMA U STEČAJNOM POSTUPKU

4.9.      POSTUPANJE SA VLASNIČKIM PRAVIMA NAD DRUGIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

4.10.    VEĆINSKA I MANJINSKA PRAVA NAD ZAVISNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

 

GLAVA V – KONSOLIDACIJA BILANSA POVEZANIH DRUŠTAVA U STEČAJU

5.1.      VOĐENJE STEČAJNIH POSTUPAKA U POVEZANIM PRAVNIM SUBJEKTIMA (KONCERNIMA)

5.2.      KONSOLIDACIJA I VREDNOVANJE KAPITALA U HERMETIČKI ZATVORENIM POVEZANIM PRAVNIM SUBJEKTIMA

5.3.      BILANSNI OBUHVAT PROMENA U VISINI KKAPITALA

5.4.      UMAANJENJE KAPITALA ZBOG BANKROTSTVA POVEZANIH DRUŠTAVA

5.5.      KONSOLIDACIJA I VREDNOVANJE KAPITALA U OTVORENIM POVEZANIM PRAVNIM SUBJEKTIMA

5.6.      KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH EFEKATA U SLUČAJU KADA jE KAPITAL PLASIRAN U DRUŠTVA U KOJIMA SE NE OSTVARUJE MAJORITETNA POZICIJA

 

GLAVA VI – BILANSIRANJE REZULTATA TEKUĆEG POSLOVANJA I OKONČANJA STEČAJA REAKTIVIRANJEM STEČAJNOG DUŽNIKA     

6.1.      UKLJUČIVANJE BILANSA USPEHA U POČETNI STEČAJNI BILANS

6.2.      UKLJUČIVANJE BILANSA USPEHA U TOKU STEČAJA U KONAČAN STEČAJNI BILANS KADA SE POSLUJE SA GUBITKOM

6.3.      ZAKLJUČIVANJE STEČAJA REAKTIVIRANJEM SUBJEKTA U STEČAJU

6.4.      OKONČANJE STEČAJA  KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA U VLASNIČKI KAPITAL

6.5.      PROBLEMI FORMIRANJA NOVIH VLASNIČKIH ODNOSA NAKON KONVERZIJE POTRAŽIVANJA U KAPITAL

 

GLAVA VII – UNOVČENJE (PRODAJA) LIKVIDACIONE MASE

7.1.      UNOVČENJE LIKVIDACIONE MASE U SLUČAJU KADA SU POVERIOCI NJENI KUPCI

7.2.      UNOVČENJE LIKVIDACIONE MASE U SLUČAJU KADA SU VLASNICI KUPCI

7.3.      UNOVČENJE LIKVIDACIONE MASE, PRODAJA ZALOŽENE IMOVINE I NAČIN NAMIRENJA RAZLUČNIH POVERILACA

7.4.      KRITERIJUMI UNOVČAVANJA LIKVIDACIONE MASE I RASPODELE NJENE VREDNOSTI

7.5.      ZAŠTITA INTERESA POVERILACA I VLASNIKA

7.6.      DRUŠTVENI INTERESI U STEČAJNIM POSTUPCIMA

 

GLAVA VIII – FORENZIČKA ANALIZA STEČAJA          

8.1.      KRITERIJUMI OPREDELJENJA ZA POBOJNE RADNJE

8.2.      OSNOVANOST SUMNJE U REGULARNOST STEČAJEVA

8.3.      PREPOZNAVANJE KONSTRUISANIH STEČAJEVA

8.4.      STEČAJEVI KOJI NANOSE ŠTETU DRŽAVI