Hrana kao lek

580.00 рсд

Broj strana: 208
Pismo: Latinica
Povez: Mek povez
Format: A5
Ekskluzivno: Knjiga sadrži originalan potpis autora

Ova knjiga nas upućuje na važne segmente u ishrani ljudi čijom primenom možemo znatno doprineti prevenciji i očuvanju ličnog zdravlja.

Može se reći da knjiga predstavlja porodični zdravstveni priručnik. Ona će biti od posebne koristi svima koji uz primenu odgovarajućeg režima ishrane žele sebi da olakšaju prisustvo bolesti ili kakvih drugih akutnih zdravstvenih tegoba, a takođe i onima koji bez određene dijetoterapije ne mogu obezbediti punu funkcionalnost svog organizma.

Autor na s uvodi u tajne planiranja i strukturu pravilno izbalansiranog obroka sa svim važnim principima za njegovo sastavljanje i potpuno asimiliranje u organizmu.

U knjizi su date dijetoterapije posebno za svaku bolest uz precizno učešće odgovarajućih životnih namirnica i njihovu ulogu i uticaj naodređenubolest, njenosaniranjeiizličenje.

Iz sadržaja:

 ČOVEKOVA ISHRANA I PRIRODA

Kiselo-baznaravnoteža (pH)

Slobodniradikaliiantioksidansi

DIJETETIKA Ishranabolesnihljudi

PRINCIPI SASTAVLJANJA DNEVNOG OBROKA

ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA HRANE

DIJETETSKA VREDNOST I KULINARNA OBRADA HRANE

SASTAVLJANJE DNEVNOG OBROKA

BOLESTI NASTALE NEPRAVILNOM ISHRANOM

GLADOVANJE

Dijetoterapijakodmršavosti – pothranjenosti

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

ANEMIJA

Dijetoterapijakod ANEMIJE

Sastavdnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

RAHITIS, OSTEOMALACIJA I KARIJES

Dijetoterapija

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

SKORBUT

Dijetoterapija

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

PELAGRA

Dijetoterapija

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

GUŠAVOST – STRUMA

Dijetoterapija

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

HIPERTIREOZA

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

GOJAZNOST

Dijetoterapija

Sastavdnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

DIJABETES – ŠEĆERNA BOLEST

Dijetoterapija

Sastavdnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

ISHRANA KOD BOLESTI ORGANA ZA VARENJE

AKUTNA ZAPALJENJA ŽELUCA

Dijetoterapijaakutnogzapaljenjaželuca – GASTRITISA

HRONIČNA ZAPALJENJA ŽELUCA

Dijetoterapijahroničneupaleželuca – gastritisa

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

kodakutnogihroničnoggastritisa

ULKUS ŽELUCA I DVANAESTOPALAČNOG CREVA

Dijetetske mere u fazikrvarenja

Dijetetske mere u fazi bola

Dijetetske mere u mirnojfazi

Sastavdnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

OBOLJENJA TANKOG I DEBELOG CREVA

DIJAREJA

DIJAREJE NEINFEKTIVNE PRIRODE

Dijetoterapijakoddispepsijetruljenja

Dijetoterapijakoddispepsijevrenja

Dijetoterapijakoddispepsijemasti

KRONOVA BOLEST

Zastupljenostnamirnica u strukturidnevnogobroka

OPSTIPACIJA

Dijetoterapijakodatoničneopstipacije – zatvora

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

OBOLJENJA ŽUČNE KESICE I ŽUČNIH PUTEVA

Dijetetske mere kodakutnogzapaljenjažučnekesice

(holecistit) ižučnihputeva (holangit)

Dijetetske mere kodhroničnogzapaljenjažučnekesice

(holecistit) ižučnihputeva (holongit)

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

OBOLJENJA JETRE

Dijetoterapijakodakutnogzapaljenja JETRE

Zastupljenostpojedinihhranljivihmaterija

u strukturidnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u strukturidnevnogobroka

Dopunske mere uzdijetoterapiju

POVIŠENI ENZIMI JETRE

Zastupljenostnamirnica u strukturidnevnogobroka

CIROZA JETRE

Dijetoterapija

ISHRANA KOD BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA

DEKOMPENZOVANE SRČANE MANE

Dijetoterapija

Učešćehranljivihmaterija u strukturidnevnogobroka

Zastupljenostnamirnica u strukturidnevnogobroka:

KARELOVA MLEČNA DIJETA

KOMPENZOVANE SRČANE MANE

Dijetoterapija

HIPERTENZIJA – POVEĆANI KRVNI PRITISAK

Dijetoterapija:

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

KEMPNEROVA DIJETA

BOLEST HEMOROIDA

Dijetoterapijakodbolestihemoroida

Zastupljenostnamirnica u strukturidnevnogobroka

BOLESTI PROŠIRENIH VENA

Dijetoterapijakodbolestiproširenih vena

ISHRANA KOD POVIŠENOGHOLESTEROLA I TRIGLICERIDA

Dijetoterapijakodpovišenogholesterolaitriglicerida

Zastupljenostnamirnica u dnevnomobroku

ISHRANA KOD BOLESTIBUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA

Opštiprincipidijetetskihmerakodbubrežnihbolesti

DijetoterapijakodAKUTNOG NEFRITISA

DijetoterapijakodHRONIČNOG NEFRITA

DijetoterapijakodNEFROZE

ZAPALJENJA BUBREŽNE KARLICE IMOKRAĆNE BEŠIKE

Dijetoterapija

KAMEN U BUBREGU, MOKRAĆNIM PUTEVIMA IMOKRAĆNOJ BEŠICI

Dijetoterapija

Dijetoterapija kod URATURIJE

DijetoterapijakodOKSALATURIJE

DijetoterapijakodFOSFATURIJE

ISHRANA KOD BOLESTI PRAĆENIHVISOKOM TEMPERATUROM

AKUTNE INFEKTIVNE BOLESTI

Dijetoterapija

Učešćehranljivihsastojaka u strukturidnevnogobroka

AKUTNE INFEKTIVNE BOLESTI DUŽEG TRAJANJA

TRBUŠNI TIFUS

Dijetoterapija

Učešćepojedinihhranljivihmaterijau strukturidnevnogobroka

Zastupljenostpojedinihnamirnica ustrukturidnevnogobroka

HRONIČNE INFEKTIVNE BOLESTI

TUBERKULOZA PLUĆA

Dijetoterapija

Učešćepojedinihhranljivihmaterijau strukturidnevnogobroka

Zastupljenostpojedinihnamirnicau strukturidnevnogobroka

Dopunske mere uzdijetoterapiju

ISHRANA KOD BOLESTI ZGLOBOVA (GIHT – PODAGRA)

Dijetoterapija

Zastupljenostpojedinihnamirnicau strukturidnevnogobroka

ALERGIJA NA HRANU

CELIJAKIJA I BEZGLUTENSKA ISHRANA

Dijetoterapija

Zastupljenostpojedinihnamirnica u dnevnomobroku

HISTAMIN I HISTAMINSKA INTOLERANCIJA

Dijetetske mere